top of page

Vi søker husdirigent!

English below

Gjennom 50 år har IBB befestet sin posisjon som et ambisiøst brassband på høyt nivå. Ensemblet er et samlingspunkt for ambisiøse musikere i trondheimsregionen, og består av dyktige amatører, musikkstudenter og ferdig utdannede musikere fra hele landet. Vi deltar både på NM Brass og i andre nasjonale konkurranser. I 2022 ble Ila Brassband tildelt Trondheim kommunes kulturpris. Vi er opptatt av å være en aktiv og nyskapende kulturaktør i Trondheim. Vi er motivatorer og springbrett for ungdom gjennom tiltakene Brasshelg for ungdom og hospiteringsordningen vår. 

Vi søker en ambisiøs husdirigent som vil jobbe langsiktig med oss for å heve nivået vårt over tid.

digge4750.jpg

Arbeidsoppgaver

 • forberede oss i musikalsk materiale til bruk på konserter og i konkurranser

 • dirigere oss på noen av konsertene gjennom sesongen

 • jobbe tett med korpsets ledelse

 • samarbeid med gjestedirigenter 


Vi leter etter deg med

 • resultater fra lignende arbeid

 • evne til å forberede oss i omfattende repertoar

 • evne til å motivere

 • god musikkforståelse og kjennskap til flere sjangre

 • gode samarbeidsegenskaper


Vi tilbyr

 • muligheten til å utvikle og forme et brassband på høyt nivå

 • en lærevillig, ambisiøs og sosial medlemsmasse 

 • samarbeid med gjestedirigenter fra inn- og utland

 • en kunstfaglig stilling i kulturbyen Trondheim


 

Vår forankring i musikklivet i Trondheim er sterkt. Mange av våre medlemmer er dirigenter, instruktører og profesjonelle musikere. Trondheim har et svært rikt korpsmiljø i tillegg til institusjoner som Trondheim symfoniorkester, Luftforsvarets musikkorps og en av landets største kulturskoler. 

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Oppstart er høsten 2024 eller etter avtale. Lønn og vilkår etter avtale. 

Søk på stillingen ved å sende oss en e-post til styret@ilabrassband.no innen 31. desember 2023. Søknaden bør inneholde søknadstekst og CV. Alle søknader behandles konfidensielt. 

 

Vi ser frem til å høre fra deg!

We are in search of a resident conductor!

Ila Brassband (IBB) has its origins in the Ila district of Trondheim, Norway. Over the years, the band has evolved into a community of ambitious musicians from all over the country. Across five decades, IBB has solidified its reputation as a top-tier brass band within the Norwegian brass band scene. In addition to participating in national contests, such as the Norwegian Brass Band Championship, the band is committed to nurturing its role as a cultural pillar in our local community. The band seeks to contribute to the growth of individual talents as well as to develop the overall regional brass band community through its recently established internship programme.

IBB is now in search of a resident conductor. The candidate we are looking for, is ambitious and eager to work with the band on a long term basis, aiming to elevate the band's musical qualities further.

Key responsibilities

 • Musical preparations for concerts and contests

 • Conducting selected performances throughout the season

 • Closely collaborating with the band's leadership

 • Collaborating with guest conductors


Preferred qualifications/requirements

 • Proven results from similar roles

 • The ability to prepare us in extensive repertoire

 • Motivational skills

 • A solid musical understanding and knowledge across various genres

 • Strong collaboration skills


We offer

 • The chance to contribute to the development and refinement of a high-level brass band

 • A motivated and social group of musicians, eager to work hard to achieve the band’s goals

 • The opportunity to collaborate with guest conductors from both domestic and international backgrounds

 • An artistic position in the culturally rich city of Trondheim

The band is deeply rooted in the musical life of Trondheim. Many of our members are conductors, instructors, and professional musicians. Trondheim is home to professional musical institutions such as The Trondheim Symphony Orchestra & Opera and The Royal Norwegian Air Force Band.

Personal suitability will be emphasized.

Starting date for the position is Autumn 2024 or by agreement. Salary and terms are negotiable.

To apply, please send an email to styret@ilabrassband.no by December 31st 2023, including an application letter and resumé. All applications will be treated with confidentiality. 

We are looking forward to hearing from you!

bottom of page