KONTAKT OSS

Epost

E-post: styret@ilabrassband.no 

Postadresse

Ila Brass Band
Postboks 2221
N-7412 Trondheim
Norway

Andre opplysninger

Org. Nr: 975 522 717
Kontonr: 4200 07 14571
Bank: Sparebank 1 Midt-Norge, Trondheim
Epost: post@ilabrassband.no 

Øvingslokale

Tempe helse- og velferdssenter, festsalen
Valøyveien 12, 7031 Trondheim